Bất đồng chính kiến, sự thật, và sự tan rã của Liên Xô

Nguồn: Gal Beckerman, “How Soviet Dissidents Ended 70 Years of Fake News”, The New York Times, 10/04/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Mùa hè năm 1990, vào thời điểm sống còn khi đất nước bắt đầu đi từ cải tổ sang tan rã, Mikhail S. Gorbachev đã tuyên … Đọc tiếp Bất đồng chính kiến, sự thật, và sự tan rã của Liên Xô