Bài học từ Martin Luther và công nghệ in cho ngày nay

Nguồn: Nicholas Davis, “Learning from Martin Luther About Technological Disruption”, Project Syndicate, 31/10/2017. Biên dịch: Trần Văn Thắng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Cách đây năm trăm năm, Martin Luther đã sử dụng công nghệ in để thúc đẩy cuộc tranh luận về “giấy xá tội” (indulgences) của Giáo hội. Thực tế rằng những … Đọc tiếp Bài học từ Martin Luther và công nghệ in cho ngày nay