Học giả bình luận việc TQ bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước (1)

Nguồn: Richard McGregor, “Xi won’t go”, China File, 25/02/2018. Biên dịch: Phan Nguyên Có phải Tập Cận Bình đã tự biến mình thành chủ tịch nước trọn đời? Thông báo hôm Chủ nhật rằng Trung Quốc sẽ sửa đổi hiến pháp để loại bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ của chức chủ tịch nước hiện … Continue reading Học giả bình luận việc TQ bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước (1)