Dầu đá phiến và cuộc cách mạng địa chính trị năng lượng

Nguồn: Joseph Nye, “The Changing Geopolitics of Energy”, Project Syndicate, 01/11/2017. Biên dịch: Trần Thị Ngọc Thúy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Năm 2008, khi Hội đồng tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (NIC) xuất bản cuốn Global Trends 2025 (Xu hướng toàn cầu năm 2025), một dự báo quan trọng là cạnh tranh … Continue reading Dầu đá phiến và cuộc cách mạng địa chính trị năng lượng