Nhật có thực sự muốn sở hữu vũ khí hạt nhân?

Nguồn: Richard A. Bitzinger, “Does Japan really want to go nuclear?”, RSIS Commentary, 17/10/2017. Biên dịch: Nguyễn Thị Hồng Thư| Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Đã từng có một loạt những bài viết suy đoán rằng nếu Nhật Bản trở thành một cường quốc sở hữu vũ khí hạt nhân thì đó có thể là … Đọc tiếp Nhật có thực sự muốn sở hữu vũ khí hạt nhân?