03/04/1942: Nhật phát động cuộc tấn công lớn vào Bataan

Nguồn: Japanese launch major offensive against Bataan, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1942, bộ binh Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tấn công quan trọng vào quân Đồng Minh ở Bataan, bán đảo nằm chắn Vịnh Manila của Philippines. Bắt đầu vào tháng 12/1941 dưới sự chỉ huy … Đọc tiếp 03/04/1942: Nhật phát động cuộc tấn công lớn vào Bataan