Dự báo kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Nguồn: What may happen in November’s mid-terms, The Economist, 04/06/2018. Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Cuối năm nay, người Mỹ sẽ bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hai viện của Quốc hội. Điều gì sẽ quyết định kết quả? Vào tháng 11, như thông lệ hai năm … Đọc tiếp Dự báo kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ