Tại sao nhiệm kỳ Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ kéo dài?

Nguồn: Why Supreme Court justices serve such long terms?, The Economist, 04/07/2018. Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Những thẩm phán  nghỉ hưu gần đây nhất đã phục vụ gần ba thập niên. Với việc Thẩm phán Anthony Kennedy kết thúc 30 năm ngồi trên ghế Thẩm phán Tòa … Continue reading Tại sao nhiệm kỳ Thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ kéo dài?