Trung Quốc giám sát và đàn áp người Uyghur như thế nào?

Biên dịch: Việt Xuân Trung Quốc giám sát Tân Cương bằng những thiết bị kỹ thuật cao khi cho rằng mỗi người dân đều có thể là kẻ khủng bố. Các nhân viên an ninh cũng giám sát mỗi bước đi của các phóng viên. “Welcome to Kashgari!”, viên cảnh sát vừa nói một câu … Continue reading Trung Quốc giám sát và đàn áp người Uyghur như thế nào?