Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P1)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy Lời mở đầu Đại hội Đảng XII (28/1/2016) nhận định: “tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường”. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao 30, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhấn mạnh: “Chúng ta cần thường xuyên theo dõi … Đọc tiếp Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P1)