Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P2)

Tác giả: Dương Phúc Gia (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành 2. Nội dung của văn hóa đại học Thế nào là văn hoá Đại học?  Trường Đại học không chỉ là tồn tại vật chất khách quan mà còn là một dạng tồn tại văn hoá và tinh thần. Tồn tại vật … Đọc tiếp Thế nào là Đại học hàng đầu thế giới? (P2)