Chiến tranh Việt-Trung 1979: Nguyên nhân và mục tiêu

Tác giả: Việt Long Kính tặng những người đã đổ máu, sức lực cho biên giới mãi trường tồn Ngoại giao bóng bàn và các chuyến đi bí mật của cố vấn Kissinger đã đưa đến sự bắt tay Mỹ – Trung năm 1972 tại Thượng Hải làm thay đổi cục diện thế giới cũng như … Đọc tiếp Chiến tranh Việt-Trung 1979: Nguyên nhân và mục tiêu