Nursultan Nazarbayev: Nhà lãnh đạo thời kỳ Xô-viết cuối cùng

Nguồn: “Nursultan Nazarbayev, Kazakhstan’s strongman, resigns”, The Economist, 21/03/2019. Biên dịch: Phan Nguyên Nếu một lãnh đạo nắm quyền suốt 30 năm, sẽ thật hợp lý khi cho rằng ông ta sẽ chỉ rời chức vụ đó sau một cuộc đảo chính hoặc trong một cỗ quan tài. Nhưng Nurultan Nazarbayev, 78 tuổi, người đã … Continue reading Nursultan Nazarbayev: Nhà lãnh đạo thời kỳ Xô-viết cuối cùng