10/05/1869: Mỹ hoàn thành tuyến đường sắt xuyên lục địa

Nguồn: Transcontinental railroad completed, History.com Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1869, chủ tịch của các công ty đường sắt Union Pacific và Central Pacific đã gặp nhau tại Promontory, Utah và đóng chiếc đinh cuối cùng mang tính nghi thức vào một đường ray để … Continue reading 10/05/1869: Mỹ hoàn thành tuyến đường sắt xuyên lục địa