Tư liệu lịch sử về quan hệ Hồ Chí Minh – Stalin những năm 1950

Biên dịch: Hồ Anh Hải 1. Đối thoại thân mật Hồ Chí Minh – Stalin ngày 16/02/1950 Tạp chí Triển vọng, tiếng Trung Quốc, xuất bản tại Hong Kong, số 511 tháng 11/1983 có đăng một bài trích trong cuốn “Trải nghiệm tám năm ở Bộ Ngoại giao” của ông Ngũ Tu Quyền[1] nguyên Thứ trưởng … Continue reading Tư liệu lịch sử về quan hệ Hồ Chí Minh – Stalin những năm 1950