Jimmy Lai: Tỉ phú Hồng Kông duy nhất dám đối đầu Bắc Kinh

Nguồn: “Why pro-democracy troublemaker Jimmy Lai is the only Hong Kong multi-millionaire standing up to China”, CNN, 28/08/2019. Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Jimmy Lai (Lê Trí Anh) đã trở thành tâm điểm của công luận trong nhiều thập niên qua. Mọi sự bắt đầu khi ông trùm … Continue reading Jimmy Lai: Tỉ phú Hồng Kông duy nhất dám đối đầu Bắc Kinh