Nguồn gốc hành vi của Trung Quốc (P1)

Nguồn: Odd Arne Westad, “The Source of Chinese Conduct”, Foreign Affairs, September/October 2019. Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tháng Hai năm 1946, khi Chiến tranh Lạnh còn đang phôi thai, George Kennan, quan chức hàng đầu của Sứ quán Mỹ ở Liên Xô, đã gửi một bức điện … Continue reading Nguồn gốc hành vi của Trung Quốc (P1)