21/01/1738: Ngày sinh Ethan Allen, người sáng lập Cộng hòa Vermont

Nguồn: Ethan Allen is born, History.com Biên dịch: Trần Mẫn Linh Vào ngày này năm 1738, Ethan Allen, người anh hùng tương lai của Cách mạng Mỹ và là người sáng lập chủ chốt của nước Cộng hòa Vermont, đã ra đời tại Litchfield, Connecticut. Cha của Ethan là Joseph từng dự định cho ông … Continue reading 21/01/1738: Ngày sinh Ethan Allen, người sáng lập Cộng hòa Vermont