Sự đền ơn vô giá giúp thế giới có Alexander Fleming

Tác giả: Hồ Anh Hải Xứ Scotland nước Anh có một ông nông dân tên là Fleming, tính tình hiền lành tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Một hôm khi đang làm việc ngoài đồng, Fleming bỗng nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Ông liền vội chạy đến và thấy một cậu bé … Continue reading Sự đền ơn vô giá giúp thế giới có Alexander Fleming