Công Giáo miền Nam Việt Nam có phải là công cụ của đế quốc?

Nguồn: Nguyen-Marshall, V. (2009). “Tools of Empire? Vietnamese Catholics in South Vietnam”, Journal of the Canadian Historical Association, 20 (2), 138–159. Biên dịch: Lê Văn Luận | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Tóm tắt: Bài viết này khảo sát những hoạt động xã hội và chính trị của người Công Giáo Việt Nam tại Nam … Continue reading Công Giáo miền Nam Việt Nam có phải là công cụ của đế quốc?