Liệu Biden có nhu nhược trong đối ngoại như Obama?

Nguồn: Bilahari Kausikan, “Watch what you wish for, including a Biden victory”, Nikkei Asia, 03/11/2020. Người dịch: Phan Nguyên Donald Trump đã làm được nhiều điều để khôi phục sự khả tín của quyền lực Mỹ. Chính sách đối ngoại của Mỹ sẽ không tự động trở lại trạng thái tinh khôi, đáng ngưỡng mộ … Đọc tiếp Liệu Biden có nhu nhược trong đối ngoại như Obama?