Mỹ sẽ nâng cấp năng lực quân sự ở Thái Bình Dương như thế nào?

Nguồn: “Dispersal orders”, The Economist, 11/03/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Trong nhiều năm qua, các lãnh đạo quân đội Mỹ đã chứng kiến cán cân quân sự ở châu Á chuyển dịch theo hướng bất lợi cho họ. Vào năm 2018, một ủy ban đã cảnh báo rằng, nếu chiến tranh với Trung Quốc xảy … Đọc tiếp Mỹ sẽ nâng cấp năng lực quân sự ở Thái Bình Dương như thế nào?