Niêm yết trực tiếp khác IPO như thế nào?

Nguồn: “How does a direct listing differ from an IPO?”, The Economist, 02/04/2021. Biên dịch: Phan Nguyên Những doanh nhân nào muốn biến công ty thành công ty đại chúng, và có thể tạo ra một gia tài khổng lồ cho mình trong quá trình này, đều thường nghĩ về việc phát hành cổ phiếu … Đọc tiếp Niêm yết trực tiếp khác IPO như thế nào?