Phương thức kiểm soát xã hội của TQ dưới thời Tập Cận Bình

Nguồn: “China’s methods of surveillance: They’re always looking at you”, The Economist, 23/06/2021. Biên dịch: Nguyễn Thanh Hải Các Đảng viên tham gia vào việc giám sát dân thường và giám sát lẫn nhau như thế nào? Năm 2018, Tập Cận Bình đến thăm một trong những công trình kiến trúc hoành tráng vừa được … Continue reading Phương thức kiểm soát xã hội của TQ dưới thời Tập Cận Bình