Chiến tranh Nga – Ukraine có thể diễn ra theo những kịch bản nào?

Nguồn: “As war looms larger, what are Russia’s military options in Ukraine?”, The Economist, 21/01/2022. Biên dịch: Phan Nguyên “Những gì chúng ta đang đối mặt, có thể chỉ còn vài tuần nữa sẽ xảy ra, là một cuộc chiến tranh ngang hàng đầu tiên giữa hai quân đội hàng đầu, được công nghiệp hóa, … Continue reading Chiến tranh Nga – Ukraine có thể diễn ra theo những kịch bản nào?