Sự nghiệp của Vương Hỗ Ninh phản ánh thay đổi chính trị ở Trung Quốc

Nguồn: Wang Huning’s career reveals much about political change in China, The Economist, 12/02/2022. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vị giáo sư đại học đã giúp định hình chính sách của các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong hơn hai thập niên. Một năm trước khi nổ ra biểu tình tại Quảng trường Thiên … Continue reading Sự nghiệp của Vương Hỗ Ninh phản ánh thay đổi chính trị ở Trung Quốc