Putin xâm lược Ukraine: Con đường nào phía trước cho Nga và châu Âu?

Nguồn: “Putin goes to war in Ukraine”, The Economist, 24/2/2022. Biên dịch: Phan Nguyên Một cuộc xung đột mà nhiều người nghĩ rằng khó có thể xảy ra đã được bắt đầu. Nó sẽ định hình lại an ninh châu Âu. Khi Liên Xô xâm lược Tiệp Khắc vào năm 1968 để lật đổ một … Đọc tiếp Putin xâm lược Ukraine: Con đường nào phía trước cho Nga và châu Âu?