Volodymyr Zelensky: Từ diễn viên hài thành tổng thống thời chiến

Nguồn: How Volodymyr Zelensky found his roar, The Economist, 26/02/2022. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Người từng mua vui cho cả nước nay đã trở thành tiếng nói của họ. Sáng ngày 26/02, Volodymyr Zelensky đăng một đoạn video lên Twitter. Sau đêm giao tranh tồi tệ nhất mà Kyiv từng chứng kiến kể … Continue reading Volodymyr Zelensky: Từ diễn viên hài thành tổng thống thời chiến