Hồi sinh Đế chế: Putin đi theo con đường của Stolypin và Stalin

Nguồn: Yoshiro Ikeda, Reviving the empire: Putin follows path of Stolypin and Stalin, Nikkei Asia, 13/03/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Cuộc xâm lược của Nga đang phản ánh lịch sử bi thảm, bị chiến tranh tàn phá của Ukraine Một cái nhìn kỹ lưỡng hơn vào lịch sử Ukraine, vùng đất mà các … Đọc tiếp Hồi sinh Đế chế: Putin đi theo con đường của Stolypin và Stalin