Tác động của lính tình nguyện nước ngoài trong cuộc chiến Ukraine là gì?

Nguồn: “What will Ukraine’s legion of foreign fighters mean for the war?”, The Economist, 11/03/2022. Biên dịch: Phan Nguyên “Nó giống như một người lính cứu hỏa nghe thấy tiếng chuông báo cháy. Tôi phải lên đường.” Đó là cách một người Canada giải thích sự thôi thúc khiến anh muốn cầm vũ khí chống … Đọc tiếp Tác động của lính tình nguyện nước ngoài trong cuộc chiến Ukraine là gì?