Ảo tưởng về vùng cấm bay

Nguồn: Richard K. Betts, The No-Fly Zone Delusion, Foreign Affairs, 10/03/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tại Ukraine, ý định tốt cũng không thể cứu vãn nổi ý tưởng tệ. Đối mặt với cuộc xâm lược tàn bạo của Nga vào Ukraine, nhiều người Mỹ và châu Âu đang thúc đẩy chính phủ của … Continue reading Ảo tưởng về vùng cấm bay