Học giả khuyên Trung Quốc cần từ bỏ Putin ngay lập tức

Nguồn: Katsuji Nakazawa, China needs to drop Putin now, scholar insists, Nikkei Asia, 17/03/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vị cố vấn chính phủ nói Bắc Kinh nên đứng về lề phải của lịch sử “Trung Quốc không thể bị ràng buộc với Putin và cần phải cắt đứt [với ông ta] càng sớm … Đọc tiếp Học giả khuyên Trung Quốc cần từ bỏ Putin ngay lập tức