Tại sao lính đánh thuê Wagner của Nga sẽ gặp khó khăn ở Ukraine?

Nguồn: “Russia’s brutal mercenaries will struggle to make their mark in Ukraine”, The Economist, 03/04/2022. Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Đầu tiên, nhìn vào góc trên cùng của bức ảnh, nơi có bốn người đàn ông mặc quân phục và khung cảnh có vẻ thật nhẹ nhàng. Một người mỉm cười. Một người khác … Đọc tiếp Tại sao lính đánh thuê Wagner của Nga sẽ gặp khó khăn ở Ukraine?