Quá trình tái thiết kinh tế của Lý Khắc Cường có một tiền lệ nguy hiểm

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Premier Li’s economic rebuild has a dangerous precedent,” Nikkei Asia, 02/06/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Lần gần đây nhất nhân vật số 2 của Trung Quốc sửa chữa chính sách của lãnh đạo tối cao, câu chuyện đã không kết thúc tốt đẹp. Tuần trước, Trung Quốc đã tổ chức … Đọc tiếp Quá trình tái thiết kinh tế của Lý Khắc Cường có một tiền lệ nguy hiểm