Thế giới hôm nay: 07/06/2022

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Thủ tướng Anh Boris Johnson vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Với tỉ lệ 211-148, đảng Bảo thủ đã không đạt đủ phiếu cần để miễn nhiệm ông Johnson khỏi vị trí lãnh đạo đảng. Song nó gây nhiều thiệt hại cho ông. … Đọc tiếp Thế giới hôm nay: 07/06/2022