Tác động của khu vực ngoại vi lên tiến trình lịch sử châu Âu

Nguồn: Robert D. Kaplan, “Europe on the Edges,” Foreign Policy, 23/06/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Lục địa già vốn dĩ luôn được xác định và chịu ảnh hưởng bởi ngoại vi của nó. Nếu cuộc chiến của Nga ở Ukraine kết thúc với chiến thắng cho phương Tây, liệu Ukraine, với đủ các … Continue reading Tác động của khu vực ngoại vi lên tiến trình lịch sử châu Âu