Thế lưỡng nan của Tập trước chuyến thăm Đài Loan của Pelosi

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Pelosi’s Taiwan visit is Xi’s final exam to stay top leader,” Nikkei Asia, 04/08/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Chủ tịch Trung Quốc đang chịu áp lực phải chứng minh rằng ông có thể quản lý quan hệ Trung-Mỹ như những người tiền nhiệm của mình. Chuyến thăm của Chủ tịch … Đọc tiếp Thế lưỡng nan của Tập trước chuyến thăm Đài Loan của Pelosi