Đảng viên lão thành 105 tuổi gửi thông điệp thẳng thừng cho Tập

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “105-year-old party elder sends blunt message to Xi,” Nikkei Asia, 22/09/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng “Cải cách và mở cửa là con đường duy nhất cho Trung Quốc,” Tống Bình nói. Ở tuổi 105, Tống Bình (Song Ping) là quan chức về hưu cao tuổi nhất của Đảng Cộng sản … Continue reading Đảng viên lão thành 105 tuổi gửi thông điệp thẳng thừng cho Tập