Phân tích 4 mô hình khả dĩ dành cho NATO trong tương lai

Nguồn: Stephen M. Walt, “Which NATO Do We Need?,” Foreign Policy, 14/09/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Bốn tương lai khả dĩ cho liên minh xuyên Đại Tây Dương. Trong một thế giới liên tục thay đổi, sự bền vững của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương quả là điều đáng chú … Đọc tiếp Phân tích 4 mô hình khả dĩ dành cho NATO trong tương lai