Nguồn gốc hành vi sai trái của Nga (P2)

Nguồn: Boris Bondarev, “The Sources of Russian Misconduct,” Foreign Affairs, tháng 11-12/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Bài liên quan: Phần 1 BIẾN CHẤT Vị trí tiếp theo của tôi là trong Cục Chống phổ biến và Kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Nga. Ngoài các vấn đề liên quan đến vũ … Continue reading Nguồn gốc hành vi sai trái của Nga (P2)