Lý do Tập Cận Bình không còn được gọi là “lãnh tụ nhân dân”

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi no longer described as ‘people’s leader’ in China,” Nikkei Asia, 24/11/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Nhà lãnh đạo cố gắng nở nụ cười ngoại giao, nhưng hành động công khai phê phán Thủ tướng Canada đã làm hỏng mất hình ảnh của ông. Một tháng sau Đại hội toàn … Continue reading Lý do Tập Cận Bình không còn được gọi là “lãnh tụ nhân dân”