Đài Loan thực chất đã độc lập!

Nguồn: Nathan F. Batto, “Taiwan Is Already Independent,” Foreign Affairs, 12/12/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Tại sao hầu hết người dân trên hòn đảo không muốn có một tuyên bố độc lập chính thức? Đối với người dân Đài Loan, việc thống nhất với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa bao giờ … Đọc tiếp Đài Loan thực chất đã độc lập!