Người già Trung Quốc là nạn nhân của những sai lầm trong đại dịch

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “China’s elderly pay ultimate price for COVID missteps,” Nikkei Asia, 12/01/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Người già ở Trung Quốc đang chết với tốc độ chưa từng thấy, khiến nhiều gia đình tan nát. Tại Trung Quốc, người trẻ thường không ngần ngại nhường ghế cho người già trên tàu … Đọc tiếp Người già Trung Quốc là nạn nhân của những sai lầm trong đại dịch