Tại sao tuổi nghỉ hưu của Pháp lại thấp như vậy?

Nguồn: “Why is the French pension age so low?”, The Economist, 31/1/2023 Biên dịch: Phạm Quốc Hào Tuổi nghỉ hưu ở Pháp là một phần của huyền thoại quốc gia Người Pháp lại một lần nữa xuống đường để phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu tối thiểu—lần này là từ 62 lên 64 … Continue reading Tại sao tuổi nghỉ hưu của Pháp lại thấp như vậy?