Thế giới hôm nay: 15/06/2023

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lần đầu tiên giữ nguyên lãi suất cơ bản sau hơn một năm ở mục tiêu hiện tại 5-5,25%. Tuy nhiên, Fed cũng nói có thể tăng lãi suất một lần nữa ngay trong tháng tới. Dù lạm phát … Continue reading Thế giới hôm nay: 15/06/2023