Thế giới hôm nay: 26/10/2023

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Cơ quan của Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề người tị nạn Palestine cho biết họ sẽ hết nhiên liệu ở Gaza – để có điện cho bệnh viện và cung cấp nước uống – trong vòng chưa đầy một ngày. Cơ quan này … Continue reading Thế giới hôm nay: 26/10/2023