Tranh luận ở Phương Tây về triển vọng kinh tế Trung Quốc

Nguồn: Bob Davis, “Maybe China’s Economy Isn’t So Doomed,” Foreign Policy, 17/10/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Trong lúc Bắc Kinh vật lộn với suy thoái, một số chuyên gia đã dự đoán về một tương lai sáng sủa hơn. Những ngày này thật cô đơn đối với những ai còn lạc quan về … Đọc tiếp Tranh luận ở Phương Tây về triển vọng kinh tế Trung Quốc