Vua Charles II – Người chấm dứt chế độ cộng hòa ở Anh

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 23/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Charles II (1630-1685) là Vua của nước Anh, Scotland và Ireland. Ông lên ngôi năm 1660, đánh dấu sự kết thúc của chế độ cộng hòa ở Anh. Charles sinh ngày 29 tháng 5 năm 1630, là con trai … Continue reading Vua Charles II – Người chấm dứt chế độ cộng hòa ở Anh