Phiến đá Rosetta là gì?

Nguồn: “What is the Rosetta Stone?”, History.com (truy cập ngày 16/10/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Lê Hoàng Giang Vào thế kỷ 19, Phiến đá Rosetta đã giúp cho các học giả lần đầu tiên trong lịch sử giải mã được ngôn ngữ tượng hình – hệ thống chữ viết của Ai Cập cổ đại. … Continue reading Phiến đá Rosetta là gì?