11/04/1979: Tổng thống Uganda Idi Amin bị lật đổ

Nguồn: “Idi Amin overthrown,” History.com (truy cập ngày 10/04/2016). Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1979, nhà độc tài Uganda Idi Amin đã bỏ chạy khỏi thủ đô Kampala khi quân đội Tanzania và các lực lượng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Uganda tiến vào. Hai ngày sau, Kampala sụp đổ … Continue reading 11/04/1979: Tổng thống Uganda Idi Amin bị lật đổ